جعبه ابزار | h66 | ابزار ممقانی

جعبه ابزار
سایر ابزار آلات جنس بدنه : پلاستیک گنجایش : ده عدد ابزار سایز : معمولی طول و عرض : 35*50 تست1 : تست پاسخ سبز 2 کیلوگرم 100000 سبز 10 کیلوگرم 110000 خاکستری 2 کیلوگرم 125000 خاکستری 5 کیلوگرم 110000 خاکستری 10 کیلوگرم 35000 بنفش 5 کیلوگرم 120000 بنفش 10 کیلوگرم 150000